Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Αντιφασιστικό Μέτωπο Παιδείας

Ένας ιστότοπος με πολύ υλικό για εκπαιδευτικούς

Εκδήλωση στις 11 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα