Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Ο Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

 Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν σε pdf και να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης με τον τρόπο που εσείς θεωρείτε κατάλληλο για το δικό σας περιβάλλον και τα ζητήματα που υπάρχουν στο σχολείο σας.
Η διεύθυνση είναι η εξής: