Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Εκδήλωση της Συσπείρωσης Ατάκτων στη Λευκωσία
Από το ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

46 χρονια από το πραξικόπημα του 1967 
η Συσπείρωση Ατάκτων συζητά με τον καθηγητή Γιώργο Τσιάκαλο 
για την περίοδο αυτή αλλά και την σύνδεση της με τους αγώνες της εποχής μας