Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Δέν νοεῖται καί δέν εἶναι Ὀρθόδοξος ἐκεῖνος ὅστις προβάλλει ἐθνοφυλετικάς ἀπόψεις

Για άλλη μια φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπενθύμισε σε ομιλία του στην Εσθονία τη θεμελιώδη αντίθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ρατσισμό και στο ναζισμό.
Παρακάτω ένα απόσπασμα από την ομιλία του.Εἶναι γεγονός ὅτι ὑφίστανται πρόσκαιρα προβλήματα ἐθνοφυλετικῆς φαινομενικῶς φύσεως. Καί λέγομεν «φαινομενικά», διότι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἔνι ἰουδαῖος, οὐδέ ἕλλην, οὔτε περιτομή, οὔτε ἀκροβυστία», ἀλλά ἑ ν ό τ η ς, ἕν, εἷς, μία, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γένους, ταυτότητος. Ἄλλωστε, ὁ ἐθνοφυλετισμός, ἡ αἰτία πολλῶν θλίψεων καί παρακμῆς ἐθνῶν καί λαῶν, κατεδικάσθη ὑπό μόνης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπισήμως ἐν Συνόδῳ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1872. 

Δέν νοεῖται λοιπόν καί δέν εἶναι Ὀρθόδοξος ἐκεῖνος ὅστις προβάλλει ἐθνοφυλετικάς ἀπόψεις καί διαρρηγνύει τοιουτοτρόπως τόν ἄρραφον χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ.

Η ομιλία στην ιστοσελίδα
http://www.romfea.gr/index.php/ektakta-nea-2/18944-2013-09-06-12-28-38